top of page

Դեռ համոզված չե՞ս, որ ես գործակալի քո լավագույն տարբերակն եմ: Նախքան ձեր միտքը կայացնելը, սեղմեք ԱՅՍՏԵՂ, թե ինչպես եմ ես արձագանքում մարդկանց կողմից բարձրացված տարբեր առարկություններին: 

1. ԹԻՎ ՄԵԿ առարկությունը, որ ես ստանում եմ վաճառողներից, այն է, որ մեկ ուրիշը, ում հետ նրանք հարցազրույց են տալիս, ասում է նրանց, որ իրենց տունն ավելի թանկ արժե, քան ես: Մինչ ես նշում եմ այս առարկությունը մեկ այլ տեղ, իմ պատասխանն արժե կրկնել: 

2. Փորձ - 40k, GG colisting

3. Զեղչեր և հնարքների համընկնում - 40կ

bottom of page